Презентація дослідження ЦЗВЛ «Оцінка основних проблем, пов’язаних із пошуком робити жінками-ВПО»

0
149

Дата, час: 13 квітня 2017 р., 13.30-14.00
Місце: м. Київ, Український кризовий медіа центр, Хрещатик, 2 (Будівля Українського дому).

Спікери та спікерки:

 • Марина Лебідь, Голова ГО “Центр зайнятості вільних людей”
 • Жанна Лук’яненко, Представник Уповноваженого з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб у Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини
 • Фредрік Ларссон, директор Ukraine NGO Forum
 • Руслан Савчинський, соціолог дослідження
 • Єлизавета Кузьменко, керівниця проекту дослідження

Тези спікерів та спікерок:

Соціолог проекту Руслан Савчинський: “За результатами дослідження можна припустити, що більшість проблем, які виникають при пошуці роботи у жінок загалом та жінок з групи ВПО, мають радше структурну природу та пов’язані із загальним станом економіки, що відображається на структурі попиту та пропозиції на ринку праці, якості життя населення, рівні кваліфікації робочої сили тощо. В таких умовах на ринку праці відтворюється орієнтація на людину як на «ресурс», схильністю до диктування умов праці, орієнтації на пошук працівника, який буде забезпечувати надвисоку інтенсивність праці, виконуватиме функцій не передбачені посадою, буде стало забезпечувати виробничі потреби. Такі вимоги часто носять дискримінаційний характер (переважно віковий та гендерний ценз)”. 

Жанна Лукяненко, Представник Уповноваженого з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб у Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини:  «Дослідження ще раз підтвердило, що державний апарат вже не може далі зволікати з прийняттям довгострокових рішень щодо внутрішньо переміщених осіб, питання працевлаштування в яких, разом із забезпеченням житлом, займають центральні місця. Активізація роботи вимагається й від органів соціального захисту, до обов’язків яких належить облік ВПО. Для успішного вирішення питання зайнятості нам потрібна достовірна інформація не тільки про фах ВПО, але і про професійний досвід та інші навички, що можуть допомогти знайти іншу роботу. Важко займатися працевлаштуванням людей без інформації про те, яку саме роботу вони зможуть виконувати.

Складнощів при працевлаштуванні, про які говорили респонденти, дають дороговказ для діяльності Державних служб зайнятості та з питань праці. Служба зайнятості має надавати послуги тієї якості, яка вимагається сьогоденням. Для досягнення максимально високого результату необхідна налагоджена координація зусиль з недержавними національними та іноземними, міжнародними  організаціями, що впроваджують проекти, пов’язані з працевлаштуванням ВПО. Службі з питань праці доцільно посилити контроль за додержанням, зокрема законодавства про працю та зайнятість населення, в населених пунктах до яких перемістилась найбільша кількість ВПО.

Нажаль, жінки різних вікових груп продовжують відчувати не рівне поводження щодо них з боку роботодавців. На державному рівні неодноразово піднімається питання про стрімке старіння населення України та негативні наслідки цього процесу; проголошуються гасла про необхідність підвищення рівня народжуваності та підтримки сімей з дітьми. Водночас, як вбачається з дослідження, жінки не відчувають цієї підтримки на практиці. Адвокація цього питання потребуватиме зусиль всіх гравців, як органів державної влади, національної інституція із захисту прав людини, так і неурядових організацій”.

Фредрік Ларссон, директор Ukraine NGO Forum: «Форум НДО ініціював дослідження проблеми працевлаштування жінок переселенців, здійснене і представлене ГО “Центром Зайнятості Вільних Людей”, з метою аналізу гострих соціальних проблем пов’язаних з питанням працевлаштування жінок і ширший погляд на стратегії вирішення цього питання. Підтримка жінок є особливо важливою в контексті воєнних конфліктів, а зокрема підтримка спроможності жінок гідно віднайти себе на ринку працевлаштування. Часто, цьому можуть перешкоджати інші фактори, такі як відсутність організованого догляду за дітьми, немічними батьками, тощо». 

Про дослідження:

 • Фокус дослідження: працевлаштування та економічна зайнятість жінок загалом та жінок-ВПО зокрема.
 • Мета дослідження: виявити перелік проблем з якими стикалися загалом жінки та жінки з групи ВПО у процесі пошуку роботи протягом останнього року та здійснити попередню оцінку[1] їх вираженості. Дослідження є прикладним – проводилось з метою планування проектної діяльності ГО «Центр зайнятості вільних людей».
 • Для концептуалізації переліку проблем був застосований метод фокус-груп (12 ФГД), а для попередньої оцінки вираженості – метод телефонного інтерв’ю (загалом 600 респонденток).
 • Географія дослідження: м. Київ, м. Дніпро, м. Краматорськ.
 • Часові межі дослідження: листопад 2016 – березень 2017.
 • Даний проект був ініційований Форумом НДО в Україні, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Висловлені в Дослідженні думки можуть не подіялтись Форумом НДО в Україні або Агенством США з міжнародного розвитку.

Центр занятості вільних людей – громадська ініціатива, яка стала громадською організацією. Покликана сприяти працевлаштуванню та соціальній реабілітації громадян України, які у зв’язку з політичними репресіями, військовими діями та складною економічною ситуацією втратили роботу та потребують допомоги.

Оцінка проводилась з використанням детермінованого методу формування вибіркової сукупності, тому не є репрезентативною, і результати слід інтерпретувати, як можливі тенденції.

Залишити коментар