Нейтронні науки

0
204

Читаючи статтю, спробуйте пригадати своє життя і життя більшості інших людей і відповісти на питання, чи вдалося вам та іншим досягти своєї мрії і поставлених цілей на базі отриманої освіти?

В Україні майже 40% дорослого населення мають вищу освіту, і всі вони відносять себе до втраченого покоління.

Чи хочемо ми, щоб наші діти та онуки також відносили себе до ошуканого і втраченого покоління, нездатного вплинути на своє життя і життя своїх близьких?

Прокиньтеся! Обуритеся! Зробіть що-небудь – надрукуйте або хоча б озвучте цю статтю! Може щось зрушиться в бік хорошого життя, і ми перестанемо збирати гроші з населення на лікування хворих дітей, покалічених воїнів, і у нас не буде сиріт. Наша держава, якій ми платимо податки для реалізації всіх громадських завдань, нарешті виконає свої функції.

Очевидно, що для поліпшення життя людей на планеті Земля, необхідно подолати застій, який панує в науці вже кілька десятиріч і не дозволяє створити і впровадити в життя проривні технології від медицини до енергетики. Причина застою – неспроможність фундаментальних основ офіційної науки на базі атомної моделі будови речовини. Від неї потрібно терміново відмовитися і переходити до нової нейтронної моделі будови хімелементів і речовин з них.

Зволікання смерті подібне! Забруднення навколишнього середовища, в тому числі і ядерними відходами, нестача питної води і природних ресурсів, проблеми забезпечення електроенергією – це лише короткий список проблем сучасної цивілізації.

ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ОСНОВ ОФІЦІЙНОЇ НАУКИ

Федір Праведний

Фундаментальною основою науки прийнято вважати атом у вигляді ядра з електронами. Подивимося уважно на електрон – це елементарна неподільна безструктурна частинка, що має негативний електричний заряд. Дана інформація відома всім, починаючи зі школи, і обговорювати, і тим більше аналізувати начебто нічого.

Спробуємо подивитися на електрон дещо інакше з розбивкою за термінами в зворотньому порядку.

1-й термін – «заряд».

  1. Зарядконденсатора – це сума накопичених їм електронів.

Заряд електрона (елементарної неподільної безструктурної частинки) – це сума (порція) чого?

Якщо заряд електрона – це сума невідомо чого, то електрон за визначенням не є елементарною частинкою. Перше ж уточнення будови електрона нас спантеличило.

2-й термін – «електричний».

2. Додаємо другий термін і отримуємо – електричний заряд електрона. Чим він відрізняється, наприклад, від порохового набою (заряду) рушничного патрона?
Пороховий набій (заряд) – це безліч хімелементів, частина з яких при займанні вступає в хімічну реакцію, породжуючи при цьому ударну хвилю, яка далі розламує всі інші молекули даного порохового набою, виробляючи світло і гази з підвищенням тиску.
Електричний струм, що складається з великої кількості електронів, при короткому замиканні електричних провідників також виробляє світло і гази. Отже, дії обох видів зарядів – порохового і електричного – подібні. Але якщо в пороховому вибуху світло (фотони) випромінюються з атомів молекул, то виникає питання – звідки електрони електричного струму (електричної дуги) здобувають фотони? Звідки електрон (елементарна неподільна безструктурна частинка) здобуває фотони? Чергове легке здивування.

3-й термін – «негативний».

3. Додаємо третій термін і отримуємо – негативний електричний заряд електрона.
Згадуємо, що стрілка компаса, що знаходиться поруч з електричним провідником, при подачі на нього електричного струму, повертається певним чином, тобто реагує на електричний струм.
У мідному провіднику з струмом ніяких феромагнетиків немає, і магнітна стрілка компаса може реагувати лише на інший магніт. Отже, елементарна частинка електрон повинна мати магніт, а це є несумісним з усіма науковими визначеннями і твердженнями про те, що електрон – елементарна неподільна безструктурна частинка.
Здивування не таке вже й легке.

4. Виявляється, що один зовнішній електрон (елементарна неподільна безструктурна частинка) забезпечує хімічні зв’язки з сусідніми, як мінімум, шістьма атомами водночас. При механічних силових навантаженнях на тіло він їм надає механічний силовий опір відразу з шістьма атомами. Ніякі закони Ньютона не зможуть дати пояснення з рівності сил взаємодії одного електрона відразу в шести місцях, наприклад, під дією постійної притискної сили гравітації.

5. Електрон атома, переходячи з однієї атомної орбіти на іншу, випромінює або поглинає квант (порцію) енергії.

Наукового визначення загального терміна «енергія» немає. Є деякі уявлення про кінетичну, потенційну, теплову, електромагнітну і т.д. енергії. Зовсім погано йдуть справи з енергією хімічного зв’язку – звідки виникає ця енергія і який механізм виділення цієї енергії (невідомо чого) при розриві зв’язків. Нагадаємо, що хімічний зв’язок – це сукупність сил, що зв’язують атоми один з одним в більш стійкі структури – молекули або кристали. Утворення молекул і кристалів обумовлене головним чином кулонівским притяганням між електронами і атомними ядрами. Питання – як один зовнішній електрон одночасно забезпечує шість кулонівских притягань в кристалі?

Висновок: з усіх 5-ти пунктів випливає, що електрон повинен мати набагато більш складну структуру, що складається з хімелементів, із складними функціями і мати тіло магніту, а для його руху потрібен ще й двигун. Чи можливо таке в принципі?
Це можливо згідно уявлень нових фундаментальних Нейтронних наук (НН) (див. вкладений файл «Азбука материи (кратко)».

Рухаємося далі. Якщо електрон як елементарна частинка, що входить в структуру атома, не може виконати задач, зазначених вище, то і модель атома як ядра з електронами є неспроможною і нежиттєздатною, а наука пішла хибним шляхом.
А вам не спадає на думку, що фундаментальні основи офіційної науки писали не дорослі люди, а діти, які подумки тільки починають промацувати навколишній світ?
Електрон по НН має два двигуни: один – це пакет з голок хімелементів – гамма-частинка, другий – це одна голка хімелемента альфа-частинки. Обидва двигуни діють в одному напрямку. Електричним зарядом є альфа-частинка з тілом-магнітом з багатьох дрібних хімелементів-газів. Рух з південним полюсом магніту альфа-частинки спереду –це негативний заряд, з північним полюсом спереду – це бета-частинка, позитивний заряд, він же гравітон і елементарна складова магнітної силової лінії (МСЛ).
Правильний шлях – це терміновий перехід на нові фундаментальні Нейтронні науки! Цим ми скоротимо час застою в науці і житті людей!

Скородумов Сергій Анатолійович
Генеральний директор BSA Ltd (BSA Ltd – це безпаливні технології)

Залишити коментар