Громадськість закликає дооопрацювати Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року

0
107

Експерти групи «РПР-Київ» закликають депутатів Київської міської ради не ухвалювати Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року у запропонованій виконавчим органом Київради (КМДА) редакції та вважає за необхідне її суттєво доопрацювати.

Експерти РПР наголошують на важливості доопрацювання Стратегії в таких аспектах:

1) Стратегія – колективний продукт співпраці всіх зацікавлених сторін міста, а не результат роботи департаментів та консультантів. Це документ не для влади, а для міста і його громадян. Стратегія – не лише документ, але й стратегічний процес на основі залучення усіх найвпливовіших груп киян, бізнесу, професійних спільнот та громадських організацій. Запропонований владою спосіб обговорення проекту Стратегії шляхом надсилання коментарів є підміною поняття і вихолощенням самої суті громадського обговорення і участі громади в ухваленні рішення.

2) Метою та підставами оновлення Стратегії визначені зміни законодавства та соціально-політичних умов. Це зовнішні чинники, що не можуть бути ключовими. Відсутні обґрунтовані внутрішні причини і цілі, які визначають сутність стратегічної ініціативи міста і є основним мотивом переходу до стратегічного розвитку.

3) У проекті Стратегії відсутня візія міста. Запропонована мета розвитку столиці не спирається на унікальні особливості та місію Києва, не враховує його потенціал і новітні тренди, що вже сформовані або формуються громадою.

4) Не було проведено системної аналітичної роботи («зеленої» та «білої» книг) як передумови визначення цілей, пріоритетів, завдань Стратегії. Не враховано навіть «порядок денний», який формують такі успішні сервіси зворотного зв’язку з громадою, як електронні петиції та інші сервіси е-демократії у Києві. Ними сьогодні користується біля 400 тисяч громадян.

5) В проекті Стратегії не має такої невід’ємної фундаментальної стратегічної цілі як розвиток громади та соціального капіталу на основі принципів сталого розвитку міста. Не враховані тренди відродження громади та піднесення громадянського суспільства, чим ігнорується їх потенціал в стратегічному розвитку міста.

6) Не відповідає сучасним підходам структура проекту Стратегії. Базовою основою стратегічного підходу має бути матриця пріоритетів. Громаді ж запропонований масштабний план роботи мерії (КМДА), а не стратегія розвитку на основі ключових пріоритетів як “точок зростання” – економічного, соціального, культурного спрямування.

7) Запропоновані пріоритети є виключно галузевими, а не стратегічними. Сумнівними є визначені цілі індустріального розвитку міста в умовах існування як глобального, так і локального (міського) тренду – переходу до постіндустріальної економіки та четвертої промислової революції. Її ознаками є розумні фабрики, адитивні технології, роботизація,  креативна економіка. Ці ознаки вже формуються у столиці без підтримки влади і можуть стати точками зростання у найближчому майбутньому.

8) Запропоновані операційні програми та проекти у пріоритетних напрямках не можуть бути реалізовані у визначені строки та на основі реальних можливостей міста як у ресурсному, так і в управлінському сенсі.

9) Запропонований підхід до визначення ключових показників ефективності (KPI) не відповідає сучасним принципам проектного менеджменту, міжнародним стандартам управління та якості послуг на рівні стандарту ISO 37120.

Проект Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у новій редакції яскраво демонструє класичну для пострадянського світу практику централізованого підходу до побудови стратегій та стратегічного процесу замість демократичного та відкритого, який базується на системному і широкому залученні впливових міських суспільних груп, поєднанні їх інтересів та потенціалу.

Відтак, експерти групи «РПР-Київ» закликають доопрацювати запропоновану редакцію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року з урахуванням зазначених вище застережень.

Залишити коментар